RSS

ARTA INTERPRETATIVĂ ROMÂNEASCĂ DUPĂ GLOBALIZARE

Gicu Rotărescu, preşedinte Asociaţia Vocea CulturiiDupă solicitări repetate, venite din partea unor confraţi, am decis să-mi public opinia despre arta interpretativă românească, după globalizare.În acest sens, am elaborat prezentul articol, fiind impulsionat şi de dorinţa sinceră de a oferi publicului interesat o viziune personală, diferită, despre anumite aspecte perfectibile ce predomină în arta interpretativă românească, după globalizare.

Premisele acestui articol rezidă în abundenţa cronicilor elogioase, frecvent comandate, prezente în mass-media de specialitate (nişte ,,produse” perimate, ale unor critici muzicali cu reminiscenţe comuniste, care contribuie la tergiversarea evoluţiei mediului artistic românesc şi la exacerbarea alter ego-ului unor muzicieni profesionişti), dar şi în perpetuarea monotoniei şi a lipsei de creativitate ce prevalează, cu câteva excepţii, în arta interpretativă românească.

Privind cu obiectivitate asupra mediului artistic românesc şi analizând particularităţile muzicianului român, pot afirma cu responsabilitate că dezinteresul publicului faţă de muzica clasică are ca fundament următoarele aspecte perfectibile:

  1. o politică guvernamentală  defectuoasă, faţă de industriile creative, care abordează eronat acest sector creativ ca fiind unul neperformant şi neproductiv economic;
  2. strategiile unor instituţii de cultură ignoră particularităţile publicului, motiv pentru care rolul formator al acestora eşuează;
  3. lipsa de creativitate a organizatorilor de evenimente artistice şi ipocrizia unor muzicieni, care pun accent doar pe înavuţire, periclitând imaginea generală a muzicienilor pasionaţi;
  4. implicarea insuficientă, a companiilor private, în acţiuni de responsabilitate socială corporativă, care influenţează pozitiv economia şi educaţia naţională;
  5. nivelul profesional al muzicienilor, invitaţi să concerteze pe marile scene ale ţării, se limitează frecvent doar la execuţii tehnice sau la reproducerea cât mai precisă a unor lucrări muzicale, aceştia ignorând faptul că, pentru o interpretare valoroasă, general acceptată, muzicianului îi incumbă  îndatorirea de a păşi pe treptele superioare ale desăvârşirii spirituale, printr-o  înţelegere profundă a fiecărui motiv sau acord interpretat şi prin abilitatea sa de a utiliza imagini sonore unice, cu scopul de a reliefa publicului, cât mai precis, perspectiva sa artistică asupra splendorii „poveştii muzicale”.

Aplicând acest raţionament transductiv,  arta interpretativă a muzicianului desăvârşit  dobândeşte valenţe taumaturgice.

Dacă vom renunţa la mentalităţile învechite, mediul artistic românesc va progresa şi va fi capabil să genereze muzicieni desăvârşiţi, precum tânărul violoncelist Andrei Ioniţă.

Reclame
 
Scrie un comentariu

Scris de pe 13 iulie 2016 în Uncategorized

 

APLICAREA LEGII 71/2015, REFERITOARE LA ACORDAREA SPORULUI DE 15% PENTRU DOCTORAT

Gicu Rotărescu, preşedinte Asociaţia Vocea Culturii

COMUNICAT DE PRESĂ
Gicu Rotărescu, președintele Asociației Vocea Culturii, invită reprezentanții instituțiilor de cultură la rezolvarea amiabilă, în regim de urgență, a neaplicării legislației în vigoare, referitoare la acordarea sporului de doctorat tuturor angajaților care au acest drept.
CU RESPECT, SOLICITĂM AVOCATULUI POPORULUI SĂ SE ADRESEZE OFICIAL CURȚII CONSTITUȚIONALE, PE TEMA DISCRIMINĂRII SALARIAȚILOR CU ACELAȘI NIVEL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, ȘI SĂ SOLICITE CURȚII SĂ SE PRONUNȚE PUBLIC FAȚĂ DE ACEASTĂ ÎNCĂLCARE FLAGRANTĂ A LEGII ȘI A NERESPECTĂRII CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI.
Totuși, fiindcă noi credem în buna-credință a reprezentanților instituțiilor de cultură, în cele ce urmează, le punem la dispoziție mai multe informații publice, cu scopul de a facilita aplicarea legii, în litera și spiritul acesteia.
Avocat Iulia Dumitru afirmă următoarele:
Prin OUG 83/12.12.2014 au fost aprobate măsurile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
Prin Legea nr. 71/03.04.2015 a fost adoptată și modificată OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
Conform art. 6 din Legea 71/2015, OUG 83/2014 a fost modificată după cum urmează:
„La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării”.
Prin Legea 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în instituțiile și autoritățile publice care avea un nivel al salariului de bază și al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, să fie salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această prevedere se aplică și în cazul stabilirii cuantumului gradațiilor de care a beneficiat personalul care a avansat în gradație după anul 2010.
Prin Nota privind aplicarea prevederilor Legii 71/2010 pentru aprobarea OUG 83/2014, înregistrată sub nr. 874/02.06.2015 și emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și semnată de dna. ministru Rovana Plumb, este explicat în mod expres faptul că: prin legea 71/2015 „s-a creat posibilitatea ca personalul care a fost încadrat înainte de anul 2009 precum și personalul încadrat după anul 2009 care a obținut titlul științific de doctor, să beneficieze de același nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceeași funcție/grad/treaptă și gradație și care a deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010”.
Până la aprobarea OUG 83/2014 prin Legea 71/2015, personalul care a obținut titlul științific de doctor după anul 2009 nu a beneficiat de o majorare a salariului de bază în mod similar cu persoanele care au deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010.
De asemenea, in cuprinsul aceleiasi Note explicative privind aplicarea Legii 71/2015 este prevazut expres ca: “In contextul in care prevederile sus-mentionate nu se vor aplica personalului din toate institutiile si autoritatile publice, se va crea o discriminare salariala intre institutiile si autoritatile publice care va genera procese in instanta, care vor fi castigate de catre salariati si vor duce la plata acestor drepturi actualizate la data platii cu rata inflatiei precum si a cheltuielilor de judecata aferente”.
Vă mulțumim anticipat !
Asociația Vocea Culturii
Blog: https://voceaculturii.wordpress.com
E-mail: voceaculturii@gmail.com

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 28 mai 2016 în Uncategorized

 

DONEAZĂ PENTRU ATENEUL ROMÂN !

DONEAZĂ PENTRU ATENEUL ROMÂN !
ACEASTĂ CAMPANIE DE STRÂNGERE DE FONDURI, INIȚIATĂ DE ASOCIAȚIA VOCEA CULTURII, ARE CA SCOP OPTIMIZAREA CONDIȚIILOR ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚILE CULTURALE ÎN ACEST ,,TEMPLU AL CULTURII ROMÂNE”.
În cele ce urmează, vom preciza câteva aspecte ce pot fi remediate, prin generozitatea iubitorilor de cultură, într-un timp relativ scurt:
1. Refacerea pereţilor deterioraţi, pentru a reda frumuseţea acestui ,,templu al culturii române”, un monument istoric inclus în patrimoniul universal;
2. Îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin achiziționarea de mobilier pentru scenă (scaune și pupitre moderne);
3. Dotarea bibliotecii Ateneului Român cu partituri originale, achiziționate de la edituri de prestigiu, care nu conțin erori de editare în știmele artiștilor, digitalizarea și arhivarea acestora;
4. Optimizarea calității sunetului orchestrei, prin achiziționarea de instrumente și accesorii performante pentru toți instrumentiștii ansamblului simfonic.
PRIETENII ATENEULUI ROMÂN POT CONTRIBUI FINANCIAR, LA REALIZAREA ACESTOR DEZIDERATE, DONÂND ORICE SUMĂ ÎN LEI, ÎN CONTUL ASOCIAȚIEI VOCEA CULTURII (având C.I.F: 32700371), DESCHIS LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA BUCUREȘTI UNIVERSITATE, COD IBAN: RO28RNCB0285141005700001.
NU UITAȚI SĂ APĂSAȚI PE SHARE, PENTRU A CONTRIBUI LA POPULARIZAREA ACESTEI CAMPANII !!!
Vă mulțumim anticipat pentru sprijin!
Cu respect,
Gicu Rotărescu
Preşedinte Asociaţia Vocea Culturii
e-mail: voceaculturii@gmail.com

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 8 mai 2016 în Uncategorized

 

CVARTETUL DE COARDE ENESQ A SUSŢINUT UN RECITAL CAMERAL UNIC LA ATENEUL ROMÂN

CVARTETUL DE COARDE ENESQ 

„Cultura. Proiectele de tip esential nu intarzie sa apara. Uneori e nevoie de mici scantei ca lucrurile sa se intample. Un astfel de proiect e si Recitalul cameral, susţinut de către cvartetul de coarde ENESQ, la Ateneul Român, ce deschide turneul naţional de promovare a patrimoniului românesc, eveniment unic în România. Iniţiatorul acestui proiect este Gicu Rotărescu.
Cvartetul de coarde ENESQ este primul cvartet de coarde din România, care îşi propune:
1. să promoveze patrimoniul naţional;
2. să contribuie la reliefarea identităţii româneşti şi la îmbunătăţirea colaborării cu comunităţile româneşti din diaspora;
3. să reliefeze necesitatea investiţiilor masive în cultură, educaţie şi cercetare;
Blog ENESQ: http://cvartetdecoarde.wordpress.com/

Blog ASOCIAŢIA VOCEA CULTURII: https://voceaculturii.wordpress.com/

Pagina ENESQ, pe Facebook: https://ro-ro.facebook.com/pages/Cvartetul-de-coarde-ENESQ/228518193851665.

Pagina Asociaţiei Vocea Culturii, pe Facebook: https://www.facebook.com/pages/Asociatia-Vocea-Culturii/559226184139464?ref=settings

Va vom tine la curent cu axa desfasurarii evenimentelor in tara.

Travel Mix Channel sustine proiectele culturale”.
Simona Simionescu, Brand Manager Travel Mix Channel

Partener media principal TV CITY:

http://www.youtube.com/watch?v=keuAGVtI_r4

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 27 septembrie 2013 în Uncategorized

 

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , ,